ELEMENTARZ GIEŁDA

Dzień dywidendy – 7 najczęstszych wątpliwości

dzien-dywidendy

Pytania o dzień dywidendy wciąż do mnie powracają, więc postanowiłem rozwiać wątpliwości, które wiele osób wciąż ma. Jeśli masz więcej wątpliwości dotyczących dywidend, polecam Ci artykuł o wypłacie dywidendy.

Co to jest dzień dywidendy?

Dzień dywidendy to dzień, w którym należy mieć akcje na rachunku, aby zyskać prawo do dywidendy za poprzedni rok obrotowy. Dzień dywidendy jest określany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W jakim terminie może być wyznaczony dzień dywidendy?

Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia uchwały o podziale zysku. Uchwały o podziale zysku podejmowane są najczęściej w pierwszej połowie roku kalendarzowego – nie wcześniej, niż po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (na które spółka ma 6 miesięcy od dnia bilansowego).

Kiedy trzeba kupić akcje, aby otrzymać dywidendę?

Jeśli chcesz uzyskać prawo do dywidendy, musisz być posiadaczem akcji w dniu dywidendy. Aby być posiadaczem akcji w dniu dywidendy, musisz je kupić odpowiednio wcześniej – aby zdążyły się rozliczyć w KDPW. Od 06.10.2014 roku obowiązuje 2-dniowy okres rozliczenia (wcześniej 3 dni). Zatem, jeśli nie ma masz akcji na rachunku, musisz je kupić najpóźniej 2 dni sesyjne wcześniej. Jeśli przykładowo dzień dywidendy przypada w piątek, musisz kupić akcje najpóźniej w środę. Analogicznie, jeśli nie chcesz otrzymać dywidendy, musisz je sprzedać najpóźniej 2 dni sesyjne wcześniej (odnosząc się do powyższego przykładu – w środę).

Okres rozliczenia może być krótszy, niż 2 dni (D+2) – w przypadku transakcji pakietowych (D+1 lub nawet D+0). Są to jednak specyficzne zlecenia – wymagają znalezienia sobie wcześniej imiennego kontrahenta oraz opiewają na 250 tys zł lub więcej. Ponadto, akcje można przenieść na rachunek tego samego dnia w przypadku nabycia akcji w oparciu o umowę cywilno-prawną. Są to jednak sytuacje wyjątkowe i w 99% przypadków nie będą interesowały przeciętnego inwestora.

Jak długo muszę trzymać akcje?

Jeśli chcesz otrzymać dywidendę musisz trzymać akcje do końca dnia sesyjnego, wypadającego 2 dni przed dniem dywidendy (pomijamy transakcje pakietowe i inne szczególne przypadki). Jeśli przykładowo dzień dywidendy wypada w piątek, musisz trzymać akcje do końca środowej sesji – możesz je sprzedać dopiero w czwartek. W czwartek następuje „odcięcie” dywidendy. Kurs odniesienia zostaje przez giełdę pomniejszony o wartość dywidendy, a akcje są już notowane bez prawa do dywidendy.

Jakie formalności trzeba wypełnić, aby otrzymać dywidendę?

Nie musisz wypełniać żadnych formalności. Jeśli nabyłeś prawo do dywidendy (posiadałeś akcje w dniu dywidendy), dywidenda zostanie automatycznie przelana na twój rachunek maklerski. Dywidenda, która wpływa na rachunek, będzie pomniejszona o podatek „Belki” (pobiera go dom maklerski i przekazuje do Urzędu Skarbowego).

Gdzie można znaleźć informację o dniu dywidendy?

Informacje o dniu dywidendy spółki podają do wiadomości w formie komunikatów bieżących w systemie ESPI/EBI. Można je znaleźć np. na stronie PAP oraz przeważnie na stronach poszczególnych spółek. Poza tym można je znaleźć na popularnych portalach giełdowych, np. Stockwatch.

Dzień dywidendy a termin wypłaty dywidendy

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych dywidenda powinna być wypłacona najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia dywidendy. Przeważnie wypłata następuje dużo szybciej. Zasada IV.Z.16 kodeksu „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” określa, że dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Niektóre spółki wypłacają dywidendę ratalnie, aby jak najdłużej zatrzymać gotówkę w spółce.

dzien-dywidendy

 

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji i obligacji. Lubi rower i góry.

Dodaj komentarz

avatar
  Powiadomienia o nowych komentarzach  
Powiadom o